Vsebina spletne strani se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: AVGUST 2021

Naročnik: ANANDA, Tina Ananda s. p.

Izvajalec: MARKETINGO, Alexander Brane Pavlinek s. p.

Fotografije: ANANDA, Tina Ananda s. p.

 

PRAVNO OBVESTILO

Spletna stran www.tina-ananda.si vsebuje informacije za splošne informativne in reklamne namene. Vsebina teh spletnih strani je last podjetja ANANDA, Tina Ananda s. p. ter tako avtorskopravno zaščitena. Prepovedano je kakršnokoli reproduciranje, prikazovanje, razmnoževanje ipd. vsebine teh spletnih strani. Niti ANANDA, Tina Ananda s. p. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem oz. delovanjem teh spletnih strani ter informacijami, objavljenimi na njih. ANANDA, Tina Ananda s. p. si pridržuje pravico do spremembe teh spletnih strani.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani podjetje ANANDA, Tina Ananda s. p. ne odgovarja.